صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 26
 1. #1
  مدیر بخش
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  عنوان کاربر
  مدیر بخش
  ميانگين پست در روز
  0.28
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  529
  تشكرها
  214
  440 بار تشكر شده در 223 پست

  پیش فرض

  سرو موتور  در کاربردهاي مـدرن ، واژه سرو يا مکانيــسم سرو به يک سيستم کنـترلي فيدبک که متغير کنترل شونده ، موقعيت يا مشتق موقعيت مکانيکي به عنوان سرعت و شتاب است، محدود مي شود.

  يک سيستم کنترلي فيدبک ، سيـستم کنـترلي است که به نگهـداشتن يک رابطه مفروض بين يک کميت کنـترل شده و يک کميـت مرجع ، با مقايسه توابع آنها و اسـتفاده از اختلاف به عنوان وسيله کنترل منجر مي شود.

  سيستم کنـترلي فيدبک الکتريکي ، عموما براي کار به انرژي الکتـريکي تکيه مي کند . مشخصـات مهمي که معمولا براي چنين کنترلي مورد نياز است ، عبارتند از :

  1- پاسخ سريع ،
  2- دقت بالا ،
  3- کنترل بدون مراقبت و
  4- کارکرد از راه دور .


  نياز هاي چنين کنترلي عبارتست از :

  1- وسيله آشکار سازي خطا ،
  2- تقويت کننده و
  3- وسيله تصحيح خطا ،


  هر عنـصر هدف ويژه اي در هماهنگ کردن کميت مرجع با کميت کنترل شده ايفا مي کند . وسيله آشکـــارسازي خـطا هنــگامي که کميـت تنظيم شده متفاوت از کميت مرجع است ، خطا را آشکار مي کند . سپـس يک سيگنـال خطا به تقويت کنـنده اي که قــدرت وسيله تصـحيح خطا را فراهم مي کند مي فرسـتد . با اين تـوان وسيـله تصـحيح خطا ، کمـيت کـنترل شـده را آنـچنـــان تغيير مي دهد که با ورودي مرجع هماهنگ گردد .

  به موتورهـايي که به سرعـت به سيگنال خطا پاسخ مي دهنـد و سريعا به بار شتاب مي دهنـد سرو موتور گفته مي شود . نسبت گشتاور به اينرسي (T/J) يک جنبه بسيار مهم يک سرو مـوتور است ، زيرا موتور با اين فاکتور شتاب مي گيرد .
  مشخصات اصلي که در هر سرو موتور ديده مي شود عبارتست از :

  1- گشتاور خروجي موتور بايد متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد .
  2- جهت گشتاور سرو موتور بايد به پلاريته لحظه اي ولتاژ کنترل بستگي داشته باشد .  سرو موتور به دو دسته کلي سرو موتورهاي AC و سرو موتورهاي DCتقسيم مي گردد .
  سرو موتورهاي AC عموما به سرو موتورهاي DCترجيح داده مي شوند ، بجز براي استفاده در سيستمهاي با قدرت خيلي بالا، سرو موتورهايAC به دليل اينکه نسبت به سرو موتورهاي DCداراي بازده بيـشتري هستنـد ترجيـح داده مي شونــد . اگــر چه تلفـات تـوان نگــراني اصـلي در سرومکانيسمها نيستند ، يک موتور پربازده از تلفات بيش از اندازه توان جلوگيري مي کند .
  سرو موتورهاي DC :
  در بين سرو موتورهاي DC مختلف ، موتورهاي سـري ، موتورهاي سري چــاکدار ، موتور کنترل موازي ، و موتور موازي مغناطيس دائم ( تحريک ثابت ) قرار دارند . اين واحدها توان خروجي بالايي نسبت به اندازه آنها تحويل مي دهند و در مورد موتــور موازي با تحريک کنترل شده ، توان کنترلي کمي مورد نياز است .

  موتور سري داراي گشتــاور راه اندازي بالايي است و جريان زيادي مي کشد و تنظيم سرعت کمي دارد . کارکرد معکوس مي تـواند با معکـوس کــردن پلاريتـه ولتاژ ميدان با سيم پيچ ميدان سري ( يعني يک سيم پيچ براي هرجهت چرخش ) به دست آيد . مــــورد اخيـــر بازده موتور را کاهش مي دهد .

  موتور سري چاکدار مي تواند به عنوان يک موتور تحريک مستقل با ميدان کنترل شده به کار گرفته شود . آرميچر بايد از يک منبع جريان ثابت تغذيه شود .

  2
  يک منحني گشتاور سرعت نوعي ، گشتاور ايستاي بالا و کاهش سريع گشتاور با افزايش سرعت را نشان مي دهد . اين امر ميرايي خوب و خطاي سرعت بالا را نتيجه مي دهد .
  نوع موازي سروموتور DC از ساير موتورهاي موازي براي کارکرد عمــومي متفاوت نيست . اين موتور دو سيم پيچي مجزا - سيم پيچي ميدان که روي استاتور قرار داده شده و سيم پيچي آرميچر که روي روتور قرار داده شده - دارد .
  هر دو سيم پيچي به يک منبع تغذيه DC متصل شده اند . در يک موتور DC موازي معـمولي ، دو سيم پيچي به صورت موازي به تغذيه DC اصلي متصل شده اند . اما در يک کارکرد سرو ، سيم پيچي ها با منابع DC جداگانه اي تغذيه مي شوند ،

  3
  جهـت چرخـش موتـور اگر پلاريـته ميـدان معـکوس شود عکس مي شود.آرميچر موتور با سيگنال تقويت شده خطا وميدان از يک منبع جريان ثابت تغذيه مي شوند .

  ميدان اين موتور عموما بالاتر از زانوي مشخصه اشباع کار ميکند ( جهت حفظ گشتاور با حساسيت کمتر نسبت به تغييرات جزيي در جريان ميدان ) . همـچنين چگـالي شـار ميـدان بالا ، حســاسيت گشتـاور موتـور را افزايـش مي دهد ، زيـــرا براي تغييـرات کوچـک در جـريان آرميچر، گشتاور با حاصلضرب جريان در شار متناسب است .

  پاسخ ديناميکي درموتور نوع کنترل شده ميدان سريعتر است ، زيرا مـدار آرميچـر لزومـا يک مـدار مقاومتي است وثابـت زماني کوتاهـتري دارد . اگر پلاريـته سيگنـال خطا معـکوس گردد ، موتور در جهت معکوس مي چرخد .

  موتور مغنـاطيس دائـم يک موتور تحريک ثابت موازي است که ميـــدان با يک مغناطيس دائم تغذيه مي شود . کارکرد شبيه به موتور با مـيدان ثابت و آرميچر کنترل شده است.
  4
  سروموتورهاي AC :
  سروموتورهاي AC همانطـور که قبلا ذکر شد انتخاب مناسبي براي کاربـــردهاي با توان پايين هستند و به همين دليل است که موتورهاي AC هميشه به موتورهاي DC ترجيح داده ميشوند. مزاياي سروموتورهاي AC به سروموتورهايDC شامل موارد زير است :
  1- روتورهاي قفس سنجابي ساده هستند و در مقايسه با سيم پيچي آرميچر ماشينهاي DC از نظر ساختاري ، محکمتر هستند.
  2- سروموتورهاي AC داراي جاروبک براي کموتاسيـون نيستنـد و نياز به تعمير ونگهداري دائم ندارند.
  3- هيچ عايقي در اطراف هادي آرميچر آنچنان که در موتور DC وجود دارد نيست پـس آرميـچر مي تواند بسيار بهتر گرما را پخش کند.

  4- بدليل اينکه آرميـچر، سيـم پيچي هاي عايـق دار پيچـيده اي ندارد ، قطر آن مي توانـد براي کاهش اينرسي روتور بسيار کاهش يابد . اين امر به جلوگيري از Over Shoot در مکـانيسم سـرو کمک مي کند .
  يک سروموتور AC اصولا يک موتور دوفاز القايي است به جز در مورد جنبه‌هاي خـاص طراحي آن.
  توان مکانيکي خروجي يک سروموتور AC از 2 وات تا چند صد وات تغيير مي کند . مــوتورهاي بزرگتر از اين توان بسيار کم بازده اند واگربامشـخصات گشتـاورسرعت مطلوب ساخته شده باشند براي استفاده در کاربردهاي سرو بسيار مشکل ساز خواهند شد . سرو موتورهاي دقيق در کامپيوترها ابزارهاي سرو و شماري ازکاربردها که به دقت بالايي نياز است بکار مي روند.
  کاربردهاي سروموتور:
  در ادامه به نمونههايي از كاربرد سرو موتور در صنعت اشاره ميشود:
  تغذيه دستگاه پرس :
  در اين کاربرد ، ورقـه هاي فلز به داخل دستگاه پرس تغذيه مي شوند که در آنجا به وسيله يک تيغه چاقو به طول بريده مي شونـد . ورقـه هاي فلزي ممکن است داراي يک آرم يا ديگر تبليغات باشند که بايد علائم با نقاط برش هماهنگ شوند . در اين کاربــرد سرعت و موقعيت ورقه فلز بايد با نقاط برش صحيـح همزمان شود . سنـسور فيدبک مي توانـد يک باشد که با يک سنسور فتوالکتـريک براي تشخيص موقعـيت فلز کوپل شود . يک تابلو اپراتوري نصب شده ، آنچنــان که اپراتور مي تواند سيــستم را براي حفاظت از برخورد تيغه ها جلو يا عقب ببرد يا عمل بارگذاري نورد جديد را انجام دهد . تابلو اپراتوري همچـنين مي تواند براي احضـار پارامتـرهاي درايو مطابق با نوع فلز ، استفاده شود . همچنين سيستم مي تواند با يک کنترل کننده قابل برنامه ريزي يا ديگر انــواع کنترل کننده کامل شود و تابلو اپراتوري مي تواند براي انتخاب نقاط صحيح برش براي هر نوع فـلز استفاده شود .


  5
  پر کردن بطري در خط :

  در اين کاربرد چنـد پر کنـنده با بطريها به صورتي که آنها در طي يک خط پيوسته حرکت کنند ، در يک خط قرار گرفته است . هر کـدام از پرکنـنده ها بايد با يک بطري هماهنگ شوند و بطري را در حال حرکت آن تعقيب کنند . محصول هنبامي که نازل با بطري حرکت مي کند ، توزيع مي شود .

  در ايـن کــاربرد 10 نـازل روي يـک نـوار قـرار گـرفته اند که با يک مکانيسم توپ – پيچ حرکت مي کنـند . وقـتي موتـور شفـت را حـرکت مي دهد ، نـوار به صورت افقي در طول شفت شروع به حرکت مي کند . اين حرکت صاف خواهد بود آنچنانکه هر کدام از نازلها بتواند محصـول را در داخل بطزيها بدون سرريز پخش کند .
  سيـستم درايو سرو از يک کنتـرل کنـنده موقـعيت با نرم افزار استفــاده مي کند که اجازه مي دهد موقعيت و سرعت همانطور که خط بـطريها را حـرکت مي دهد ، دنبال شود . Encoder اصـلي بطريها را هنگامي که در طي خط حرکت مي کنند ، تعقيب مي کند .
  همچــنين براي اطمينان از اينـکه اگر يک بطري گم شده يا فاصله زيادي بين بطريها ظاهر شود ، هيچ محصولي از نازل پخش نشود يک آشکار ساز به سيستم متصل مي شود .
  سيستم درايو سرو ، موقعيت بطريها را از Encoder اصلي با سيـگنال فـيدبک مـقايـسه کرده که موقعيت نوار پرکننده ها را نشان مي دهد . تقويت کننده سرو سرعت نوار را آنچنان که نازلها دقيقا با بطريها همسرعت شوند ، افزايش يا کاهش مي دهد .

  nurc.ir

 2. The Following 3 Users Say Thank You to mohamad.nasr For This Useful Post:


 3. #2
  مدير ارشد
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  عنوان کاربر
  مدير ارشد
  ميانگين پست در روز
  0.12
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  186
  تشكرها
  75
  306 بار تشكر شده در 114 پست

  پیش فرض پاسخ : سرو موتور چیست؟

  همان طوری که در پست قبلی مشاهده کردین سرو موتور دارای انواع مختلف صنعتی و هابی هستش.
  نوع هابی که به RC Servo Motor مشهوره و بیشتر برای کسانی که سازه های قابل کنترل با رادیو کنترل می سازن آشناست کنترل خیلی ساده ای داره و فقط با ایجاد یک موج PWM با امکان تغییر Duty Cycle یا همان نسبت مدت زمان 1 بودن سیگنال به مدت زمان دوره ی موج قابل کنترل هست. این موج PWM را با استفاده از تایمرهای میکرو کنترل می شود ساخت فقط باید توج کرد که این موج دارای پارامترهای استاندارد و مشخصی هست که باید رعایت بشه.
  نکته ی اول اینکه این موج یا سیگنال حتما باید دوره ای معادل 20 میلی ثانیه داشته باشه ، یا به عبارت دیگر هر 20 میلی ثانیه یک بار به موتور سرو اعمال بشه. پس فرکانس این موج باید 50Hz باشه. البته برای سروهایی که به سرو دیجیتال مشهورن این فرکانس تا 400Hz نیز افزایش پیدا می کنه، این سروها دقت و سرعت عکس العمل بسیار بالایی دارن.اگه به سرو معمولی این فرکانس داده بشه حتما می سوزه!
  نکته ی بعدی اینه که مدت زمان 1 بودن سیگنال برای سرو مهمه و با توجه به مدت زمان 1 بودن سیگنال کنترلی موقعیت شافتش رو تنظیم می کنه. این مقدار در اغلب سرو ها از 1.25 میلی ثانیه تا 1.75 میلی ثانیه است. یعنی شافت موتور با موجی با مدت زمان 1 بودن 1.25 میلی ثانیه در موقعیت 0 درجه و با 1.75 میلی ثانیه در موقعیت 180 درجه قرار میگیره و مشخصه با 1.50 میلی ثانیه در 90 درجه یا حالت طبیعی قرار داره.البته این مقدار 1.50 میلی ثانیه برای تمام سرو ها ثابته ولی میزان کمینه و بیشینه ممکنه در بعضی مدلها با توجه به کورس سرو متفاوت باشه.
  سرو ها بیشتر با کورس های 180 و 210 درجه ساخته می شوند.
  تصاوير پيوست شده
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
  ذکات علم ...
  ---------------------------------
  موفق باشین ...

 4. The Following 3 Users Say Thank You to Kooshan For This Useful Post:


 5. #3
  مدير ارشد
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  عنوان کاربر
  مدير ارشد
  ميانگين پست در روز
  0.12
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  186
  تشكرها
  75
  306 بار تشكر شده در 114 پست

  Lightbulb پاسخ : سرو موتور چیست؟

  اینم یه پروژه ی عملی و خیلی کاربردی برای راه اندازی و کنترل سرو موتورها!
  http://www.metaroclub.com/f56/rc-ser...or-driver-495/
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
  ذکات علم ...
  ---------------------------------
  موفق باشین ...

 6. The Following 3 Users Say Thank You to Kooshan For This Useful Post:


 7. #4
  نام کاربری قبلی: Evil Nemesis
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  عنوان کاربر
  نام کاربری قبلی: Evil Nemesis
  ميانگين پست در روز
  0.10
  محل سکونت
  Esfahan
  نوشته ها
  100
  تشكرها
  153
  211 بار تشكر شده در 80 پست

  Wink استفاده از سرو به راحتیه آب خوردن!!

  سلام به همه ی دوستان گلم!
  امیدوارم از تابستونتون لذت ببرید!
  دیدم لینک پروژه ی آقای کوشان خراب بود،منم پروژه گذاشتم!
  با این پروژه شما به راحتی میتونید یه سرو رو راه اندازی و کنترل کنید!
  فقط کافیه مقدار زاویه ی دلخواه رو به درجه مشخص کنید!
  سرو تو همون زاویه قرار میگیره!
  امیدوارم به دردتون بخوره!

  ویرایش توسط mohammadreza maredi : 07-06-2012 در ساعت 01:23 PM

  ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
  موجیم که آسودگی ما عدم ماست 8. The Following 2 Users Say Thank You to mohammadreza maredi For This Useful Post:


 9. #5
  عضو جديد
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  عنوان کاربر
  عضو جديد
  ميانگين پست در روز
  0.00
  نوشته ها
  6
  تشكرها
  4
  0 بار تشكر شده در 0 پست

  پیش فرض پاسخ : سرو موتور چیست؟

  دوستان عزيز سلام من براي پايان نامم قصد ساخت روبات داشتم كه به حمد خدا انجامش دادم اما بوردي كه براش ساختم احساس ميكنم مشكل داره انگار جاييش اتصالي داشته باشه اما چون دانشجوي مكانيك هستم خوب اطلاعاتمم نصبت به شما كمتره خواستم ببينم ميتونيد بهم كمك كنيد تا رفع اشكال كنم آيا راهي هست بتونيم به سادگي عيب بورد رو پدا كنيم البته بوردمم زياد پيچيده نيست اگه كمك كنيد ممنون ميشم كمك فوري نياز دارم
  ممنون

 10. #6
  كاربر فعال
  تاریخ عضویت
  May 2012
  عنوان کاربر
  كاربر فعال
  ميانگين پست در روز
  0.15
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  105
  تشكرها
  44
  18 بار تشكر شده در 18 پست

  پیش فرض پاسخ : سرو موتور چیست؟

  یکی از مشکلاتی که در راه اندازی سروو برای من پیش آمد، این بود که سروو بعد از یکی دو بار کار کردن، دیگه کار نمی کرد. با گذاشتن خازن این مشکل حل شد. البته اگر دقیق تر توضیح بدهید شاید بتونم راه حلی پیشنهاد کنم.

 11. اين کاربران از prjb76 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


 12. #7
  كاربر سايت
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  عنوان کاربر
  كاربر سايت
  ميانگين پست در روز
  0.12
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  68
  تشكرها
  16
  13 بار تشكر شده در 12 پست

  Exclamation پاسخ : استفاده از سرو به راحتیه آب خوردن!!

  می خواستم بگم لینک شما هم باز نمیشه دانلود میشه ولی فایل زیپ باز نمی شه.!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

 13. The Following 2 Users Say Thank You to -bagher For This Useful Post:


 14. #8
  كاربر فعال
  تاریخ عضویت
  May 2012
  عنوان کاربر
  كاربر فعال
  ميانگين پست در روز
  0.15
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  105
  تشكرها
  44
  18 بار تشكر شده در 18 پست

  پیش فرض پاسخ : سرو موتور چیست؟

  نقل قول نوشته اصلی توسط farshad.j021 نمایش پست ها
  دوستان عزيز سلام من براي پايان نامم قصد ساخت روبات داشتم كه به حمد خدا انجامش دادم اما بوردي كه براش ساختم احساس ميكنم مشكل داره انگار جاييش اتصالي داشته باشه اما چون دانشجوي مكانيك هستم خوب اطلاعاتمم نصبت به شما كمتره خواستم ببينم ميتونيد بهم كمك كنيد تا رفع اشكال كنم آيا راهي هست بتونيم به سادگي عيب بورد رو پدا كنيم البته بوردمم زياد پيچيده نيست اگه كمك كنيد ممنون ميشم كمك فوري نياز دارم~x(
  ممنون
  این متن توی تاپیک های زیادی اومده!!!!!!!!!!!!!!

 15. اين کاربران از prjb76 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


 16. #9
  كاربر سايت
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  عنوان کاربر
  كاربر سايت
  ميانگين پست در روز
  0.12
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  68
  تشكرها
  16
  13 بار تشكر شده در 12 پست

  Angry پاسخ : سرو موتور چیست؟

  نقل قول نوشته اصلی توسط farshad.j021 نمایش پست ها
  دوستان عزيز سلام من براي پايان نامم قصد ساخت روبات داشتم كه به حمد خدا انجامش دادم اما بوردي كه براش ساختم احساس ميكنم مشكل داره انگار جاييش اتصالي داشته باشه اما چون دانشجوي مكانيك هستم خوب اطلاعاتمم نصبت به شما كمتره خواستم ببينم ميتونيد بهم كمك كنيد تا رفع اشكال كنم آيا راهي هست بتونيم به سادگي عيب بورد رو پدا كنيم البته بوردمم زياد پيچيده نيست اگه كمك كنيد ممنون ميشم كمك فوري نياز دارم
  ممنون
  کاربر farshad.j021 لطفا در بخش ها و بحث ها با دادن پیغام تکراری موضوع اصلی بحث را به هم نزنید و اعضا را از بحث منحرف نفرمایید...

 17. #10
  كاربر سايت
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  عنوان کاربر
  كاربر سايت
  ميانگين پست در روز
  0.12
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  68
  تشكرها
  16
  13 بار تشكر شده در 12 پست

  Post پاسخ : سرو موتور چیست؟

  چند عکس از سرو موتور


  در ضمن (در کتاب "11پروژه با AVR "نوشته ی مهندس سید مهدی حسینی نشر آفرنگ )نیز پروژه ای در این خصوص وجود دارد
  برای مشاهده ی عکس سوم روی آن راست کلیک نموده و گزینه ی "Show picture" را انتخاب نمایید.
  ویرایش توسط -bagher : 09-17-2012 در ساعت 11:05 AM دلیل: مشکل داشتن عکس

 18. اين کاربران از -bagher به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
در باره ما
پل های ارتباطی با ما
دوستان ما
کلوپ متارو که در واقع بخشی از مرکز تو سعه و آموزش رباتیک می باشد در سال 87 پایه ریزی شد تا مکانی باشد برای کلیه افرادی که به هر نحوی در امر رباتیک فعالیت می نمایند.
ایمیل پست الکترونیکی مدیریت سایت : Admin@MetaroClub.com
ایمیلهمراه جهت پیامک :